Tất cả các đơn vị kinh doanh sản phẩm Camera SPM của Viettel bắt buộc phải tuân thủ theo nguyên tắc bán hàng mà chúng tôi quy định. Các đơn vị đó bao gồm : đại lý cấp 1, đại lý cấp 2, đại lý thường, đơn vị lắp đặt trực tiếp camera giám sát. Các đơn vị phải thực hiện đúng các cam kết như sau:

 

  • Không được đăng/rao/quảng cáo bất cứ sản phẩm nào của SPM trên các phương tiện thông tin đại chúng như : website, mạng xã hội, blog cá nhân …. với giá sản phẩm thấp hơn giá niêm yết bán lẻ mà Viettel quy định.
  • Bắt buộc bán hàng cho các đại lý phía cấp dưới hơn mình với mức chiết khấu theo giá trị đơn hàng mà Viettel quy định trong Hợp đồng đại lý đã ký.
  • Không được ra các chương trình khuyến mại bằng sản phẩm SPM, mà phải khuyến mại bằng sản phẩm thương hiệu khác SPM. Giá trị sản phẩm khuyến mại không vượt quá 5% giá trị đơn hàng SPM.

Tất cả các đơn vị kinh doanh sản phẩm SPM không thực hiện theo quy định trên đều đi ngược lại lợi ích của hãng, nhà phân phối, đại lý khác và cả Khách hàng. Đơn vị đó sẽ bị xử lý theo quy định của chúng tôi như sau:

  • Ngừng cung cấp sản phẩm SPM cho đơn vị đó
  • Xóa bỏ các quyền lợi trong năm của đơn vị đó.
  • Nếu gây thiệt hại nhiều về kinh tế cũng như ảnh hưởng thương hiệu, chúng tôi có quyền nhờ tòa án kinh tế can thiệp.

Nếu bạn có bất cứ thông tin gì về việc đơn vị nào đó thực hiện sai quy định trên. Vui lòng phản hồi giúp chúng tôi theo đường dẫn TẠI ĐÂY

Liên hệ