GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH NHÀ NƯỚC MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU VIETTEL

1. Tên gọi, địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật

– Tên gọi: Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thương mại và Xuất nhập khẩu Viettel
+ Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Viettel Import – Export Limited Company
+ Tên viết tắt: VIETTELIMEX
– Địa chỉ trụ sở chính: Số 01, Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

2. Lịch sử hoạt động, các mục tiêu phát triển dài hạn, kết quả thực hiện mục tiêu trong năm và mục tiêu phấn đấu năm sau
– Lịch sử hoạt động Công ty
+ 10/4/1997: Thành lập Phòng Xuất nhập khẩu trực thuộc Công ty điện tử viễn thông Quân đội.
+ Năm 1999: Tổ chức Phòng Xuất nhập khẩu thành Trung tâm Xuất nhập khẩu
+ Tháng 4/2005: Chuyển đổi Trung tâm Xuất nhập khẩu thành Công ty TM&XNK Viettel
+ Tháng 5/2006: Thành lập Ban Kinh doanh điện thoại di động trực thuộc Công ty
+ 3/5/2006: Khai trương Siêu thị điện thoại Viettel Store đầu tiên VKO Ngọc Khánh
+ 31/10/2006: Khai trương hệ thống bán lẻ Viettel Store.
+ Tháng 12/2007: Hoàn thành giai đoạn 1 xây dựng hệ thống siêu thị trên toàn quốc.
+ Tháng 01/2009: Thành lập 3 Trung tâm mới Trung tâm Bán lẻ, Trung tâm XNK thiết bị viễn thông, Trung tâm Kinh doanh thương mại.
+ Tháng 4/2010: Thành lập Trung tâm Phân phối.
+ Tháng 12/2011: Thành lập Trung tâm Kinh doanh sản phẩm mới.
+ Tháng 7/2014: Tiếp nhận 2 nhà máy in từ Tập đoàn Viễn thông Quân đội.
+ Từ năm 2014 đến nay: Công ty hoạt động với 5 Trung tâm và 8 Phòng ban

–  Các mục tiêu phát triển dài hạn
+ Nâng cao năng suất bán hàng, cải tạo chất lượng dịch vụ và nâng cao hiệu quả hệ thống siêu thị.
+ Nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV.
+ Phát triển các ngành nghề, sản phẩm kinh doanh mới.
+ Thực hiện tiết kiệm, tối ưu hóa chi phí trên tất cả các lĩnh vực
+ Xây dựng môi trường làm việc văn minh, thân thiện, nghĩa tình.

– Kết quả kinh doanh
• Năm 2015
+ Doanh thu hoàn thành 113% kế hoạch Tập đoàn giao, tăng 28.5% so với năm 2014
+ Lợi nhuận trước thuế hoàn thành 120.24% kế hoạch Tập đoàn giao, tăng 74% so với năm 2014
+ Năng suất lao động trong danh sách hoàn thành 109.6% kế hoạch Tập đoàn giao, tăng 47.2% so với năm 2014
+ Tổng quân số đến 31/12: 3986 người
+ Về nâng cao chất lượng đội ngũ CBCNV: Đã tổ chức các lớp đào tạo CBCNV Siêu thị, đào tạo GĐST, nhân viên mới, kỹ năng chăm sóc khách hàng, mở các lớp đào tạo về chuyên môn cho CBCNV trong từng lĩnh vực đặc thù như xuất nhập khẩu, kinh doanh…

• Năm 2016:
+     Tổng doanh thu toàn Công ty đạt 22.450 tỷ đồng, vượt 2.350 tỷ đồng so với kế hoạch, hoàn thành 111,7% kế hoạch, tăng trưởng 17,3% so với năm 2015.

+      Lợi nhuận Công ty đạt 201 tỷ, hoàn thành 100% kế hoạch.
–       Mục tiêu năm 2017:
+      Công ty đặt mục tiêu tổng Doanh thu đạt 23.055 tỷ đồng, tăng 6,3% so với năm 2016.

+      Trong đó, mục tiêu doanh thu thực (không tính doanh thu nội bộ, khách hàng doanh nghiệp và 4G) là 10.705 tỷ, tăng 18,1% so với năm 2016.

3. Báo cáo các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu (Doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước, vốn chủ sở hữu, vốn điều lệ) năm 2016
– Doanh thu: 23.055 tỷ
– Lợi nhuận trước thuế: 201 tỷ tỷ

4. Thu nhập bình quân người lao động năm 2016: ~12 triệu đồng/người/tháng

Liên hệ